Резултати и прелиминарни резултати од Методологија на криминолошки истражувања – 3.12.2020 година

Резултати и прелиминарни резултати од Методологија на криминолошки истражувања – 3.12.2020 година

Резултати од полагањето на Завршниот испит по предметот: Методологија на криминолошки истражувања полаган на 3.12.2020 година

Резултат