РЕЗУЛТАТИ- РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВИОТ КОЛОКВИУМ за предметот “РАЗУЗНАВАЧКИ СЛУЖБИ” Број на Индекс Поени 1. 3227/16 45 2. 3269/16 56 3. 3265/16 62 4. 3271/16 0 5. 3004/16 0 6. 2960/15 0 Проф. д-р Татјана Гергинова

РЕЗУЛТАТИ- РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВИОТ КОЛОКВИУМ за предметот “РАЗУЗНАВАЧКИ СЛУЖБИ” Број на Индекс Поени 1. 3227/16 45 2. 3269/16 56 3. 3265/16 62 4. 3271/16 0 5. 3004/16 0 6. 2960/15 0 Проф. д-р Татјана Гергинова