РЕЗУЛТАТИ – РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВИОТ КОЛОКВИУМ за предметот “НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ” Број на Индекс Поени 1. 3521/17 64 2. 3520/17 41 3. 3501/17 0 4. 3241/16 0 5. 3238/16 0 6. 3231/16 0 Проф. д-р Татјана Гергинова

РЕЗУЛТАТИ – РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВИОТ КОЛОКВИУМ за предметот “НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ” Број на Индекс Поени 1. 3521/17 64 2. 3520/17 41 3. 3501/17 0 4. 3241/16 0 5. 3238/16 0 6. 3231/16 0 Проф. д-р Татјана Гергинова