Резултат по предметот Криминалистичка тактика, насока Безбедност, септемвриска сесија

Резултат по предметот Криминалистичка тактика, насока Безбедност, септемвриска сесија

Резултат по предметот Криминалистичка тактика, насока Безбедност, септемвриска сесија

  1. 3531/17 62 бода, оценка 7

Подигање на оцена на 10.09. во 10 часот, предметен наставник проф д-р Марина Малиш Саздовска