Резултат од испитот Социологија

Резултат од испитот Социологија

Резултати од Завршниот испитот по предметите:

„СОЦИОЛОГИЈА“ и „СОЦИОЛОГИЈА НА БЕЗБЕДНОСТА“,  полаган на 28.01.2020 година.

Резултат