РЕЗУЛТАТ ОД ИСПИТ

РЕЗУЛТАТ ОД ИСПИТ

Резултати од испит по предметот:  „СОВРЕМЕНИ СОЦИОЛОШКИ ТЕОРИИ “  полаган на 25.11.2019 година

Резултат од испит