Резултат од испит Дипломатија и меѓународна безбедност

Резултат од испит Дипломатија и меѓународна безбедност

Резултат од испит Дипломатија и меѓународна безбедност

2942/15 – 72 бода