Резултат од испит

Резултат од испит

Резултати од Завршниот испитот по предметoт:

“Социологија на политиката“,полаган на 28.01.2020 година

Резултат