РЕЗУЛТАТ ОД I ПОПРАВЕН КОЛОКВИУМ

РЕЗУЛТАТ ОД I ПОПРАВЕН КОЛОКВИУМ

Резултати од I Поправен колоквиум по „Методологија на истражување на безбедносите појави“ –полаган на  02.12.2019 година

Резултати од колоквиум