Резултат Испит Предмет Безбедносни политики

Резултат Испит Предмет Безбедносни политики

Резултат од Испит предмет Безбедносни политики

3225/16 – 80 бодови

Увид во тестот може да се изврши на 24.2.2020 година во 10.00 часот