Распоред за изведување на вежби на Воена академија по предметот „Методика на истражување на пожари и експлозии“

Распоред за изведување на вежби на Воена академија по предметот „Методика на истражување на пожари и експлозии“

Распоред за изведување на вежби на Воена академија по предметот „Методика на истражување на пожари и експлозии“

Распоред за изведување на вежби