Првиот поправен колоквиум по предметот Основи на правото и уставно право/Вовед во право и уставно право ќе се одржи на 2.12.2019

Првиот поправен колоквиум по предметот Основи на правото и уставно право/Вовед во право и уставно право ќе се одржи на 2.12.2019

Првиот поправен колоквиум по предметот Основи на правото и уставно право/Вовед во право и уставно право ќе се одржи на 2.12.2019 година во големиот амфитатар со почеток во 8.45 часот.

 

Предметен наставник