Протокол за превентивни мерки за сите работни места за спречување на пренесувањето на КОВИД-19

Протокол за превентивни мерки за сите работни места за спречување на пренесувањето на КОВИД-19

Протокол за превентивни мерки за сите работни места за спречување на пренесувањето на КОВИД-19