Промена на термин за прием на студенти

Промена на термин за прием на студенти

Ги известувам студентите дека заради неодложни приватни обврски (закажани термини во институции), времето за прием на студенти од 9,30 за ден Понеделник 24.02.2020 часовите за прием на студенти се поместува за 13,00 часот истиот ден. Промената важи само за означениот датум.

Со замолница за разбирање и извинување, Ве поканувам во тој период.

Проф. д-р Цане. Т. Мојаноски