Промена на датум за прием на студенти

Промена на датум за прием на студенти

Ги известувам студентите дека заради неодложни приватни обврски (закажани термини во институции), времето за прием на студенти од 9,30 за ден ЧЕТВРТОК 27.02.2020 часот за прием на студенти се поместува за 12,30 истиот ден.

Промената важи само за означениот датум.

Со замолница за разбирање и извинување, Ве поканувам во тој период.

Проф. д-р Цане. Т. Мојаноски