ПРИЈАВИ СЕ ЗА АНКЕТАР!

ПРИЈАВИ СЕ ЗА АНКЕТАР!

Ги известувм заинтересирните студенти што слушаат настава кај предметниот Професор, дека можат да се пријават за учество во истражување (теренска работа). Истражувањето ќе се изврши од 5-25 СЕПТЕМВРИ 2019 година. (За истражувачи можат да се пријават само студенти на Факултетот)
Пријавувањето да се врши на емаил: academiabezbednost@gmail.com
ПРИЈАВЕТЕ СЕ!