ПРИЈАВИ СЕ ЗА АНКЕТАР

ПРИЈАВИ СЕ ЗА АНКЕТАР

Во текот на месец Јануари 2020 година ќе се организира теренска работа (истражување) за Ставовите на граѓаните за работата на полицијата. За таа цел е потребен определен број на теренски истражувачи (анкетари).

Доколку сте заинтересирани за учество: – пријавете се на email: academiabezbednost@gmail.com

Пријавувањето е отворено до 20.12.2019 до 23 часот (по принципот: „Прв пријавен, прв услужен“).

Обуката и подигање на материјалот е на 23.12.2019 (ПОНЕДЕЛНИК) во 13,00 часот во Павилјон 4/2.

(Повикот важи само за редовни и вонредни студенти на ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – Прв Циклус унивезитетски студии.