Пријавете се за on-line полагање до 4.07.2020 до 23 часот

Пријавете се за on-line полагање до 4.07.2020 до 23 часот

Ги известувам студентите (4 пријавени) да се пријават за on-line полагање по предметот „Социологија на политиката“, најдоцна до 4.07.2020 година до 23,00 часот на следната email адреса:

cane.mojanoski@uklo.edu.mk

Студентите кои не нема да се пријават ќе се смета дека се откажале од полагањето во оваа сесија.