Презентација по предметот Управно право насока Безбедност

Презентација по предметот Управно право насока Безбедност

Почитувани студенти во прилог е презентација за содржината Одговорност на администрацијата. Се надевам дека ќе Ви помогне во успешното совладување на материјалот. За Вашите прашања комуницирајте ме на n_pelivanova@yahoo.com.

Презентација Одговорност на администрацијата

Проф. д-р Наташа Пеливанова