on-line предавање по предметот Социологија одржан на 26.05.2020 година

on-line предавање по предметот Социологија одржан на 26.05.2020 година

Презентација од on-line предавањето по предметот Социологија одржан на 26.05.2020 година.

Им благодарам на студентите кои во изминатите 12 предавања присуствуваа и беа дел од создавањето на една нова виртуелна заедница. Се надевам дека слушањето на предавањата ќе им е од корист во совладувањето на новите знаења, неопходни за формирањето на образовниот профил.

Презентацијата