Презентации по предметот Криминалистичка психопатологија насока ККП

Презентации по предметот Криминалистичка психопатологија насока ККП

Презентации по предметот Криминалистичка психопатологија насока ККП

Презентација 1

Презентација 2

Презентација 3

Презентација 4

 

Проф. д-р Драгана Батиќ