ПРЕПОРАКИ ЗА ЗАШТИТА ОД КОРОНА ВИРУСОТ

ПРЕПОРАКИ ЗА ЗАШТИТА ОД КОРОНА ВИРУСОТ

Почитувани студенти и колеги,
ги споделуваме официјалните препораки за заштита од корона вирусот.
Факултет за безбедност-Скопје

Повеке на линкот https://twitter.com/VFilipche/status/1232672504751235073?fbclid=IwAR0xW5eAlvhoIP8ypA8iB5Spf69XXlfu4VpKWnLSiSs5kvXKWXXAl5LdZOQ