Prelimirani rezultati – Sociologija Septemvri 2020

Prelimirani rezultati – Sociologija Septemvri 2020

Прелиминарна листа на резултати одпостигањата на студентите по предметите: Социологија на безбедност“ и „Социологија“, во Септемвриската испитна сесија 2020

Резултати