Прелиминарни резултати-завршен испит

Прелиминарни резултати-завршен испит

Прелиминарни резултати-завршен испит-Правосуден систем-17.11.2020 година

индекс поени оценка
3545/17 32 5
3275/16 28 5
3292/16 28 5
3557/17 19 5

Предметен наставник

Проф. д-р Наташа Пеливанова