Preliminarni rezultati Sociologija 2020 godina

Preliminarni rezultati Sociologija 2020 godina

Листа со прелиминарни резултати од активностите на студентите по предметите: „Социологија“ и „Социологија на безбедност“, во учебната 2019/2020 година.

Резултати