Прелиминарни резултати по предметот „Вооружување и опрема“ (четврта година)

Прелиминарни резултати по предметот „Вооружување и опрема“ (четврта година)