Прелиминарни резултати по предметот „Меѓународна полициска соработка“