Прелиминарни резултати по Методологија на криминолошки истражувања

Прелиминарни резултати по Методологија на криминолошки истражувања

Прелиминарни  резултати од постигањата по предметот „Методологија на истражување на криминалитетот“ -2019_20 година                                                                                                                                                                                                                    Резултат