Прелиминарни резултати од завршен испит по предметот Управно право/СП Безбедност одржан на 10.2.2020 година

Прелиминарни резултати од завршен испит по предметот Управно право/СП Безбедност одржан на 10.2.2020 година

Прелиминарни резултати од завршен испит по предметот Управно право/СП Безбедност одржан на 10.2.2020 година

Резултати