Прелиминарни резултати од завршен испит по предметот Основи на право и уставно право/Вовед во право и уставно право одржан на 10.2.2020 година

Прелиминарни резултати од завршен испит по предметот Основи на право и уставно право/Вовед во право и уставно право одржан на 10.2.2020 година

Прелиминарни резултати од завршен испит по предметот Основи на право и уставно право/Вовед во право и уставно право одржан на 10.2.2020 година

Резултати