Прелиминарни резултати од завршен испит и од континуирана проверка по предметот Управно право/СП Безбедност одржан на 13.7.2020 година

Прелиминарни резултати од завршен испит и од континуирана проверка по предметот Управно право/СП Безбедност одржан на 13.7.2020 година

Прелиминарни резултати од завршен испит и од континуирана проверка по предметот Управно право/СП Безбедност одржан на 13.7.2020 година

Прелиминарни резултати од завршен испит

Прелиминарни резултати од континуирана проверка