Прелиминарни резултати од завршен испит и континуирана проверка по предметот ПРАВОСУДЕН СИСТЕМ/СП ККП одржан на 8.7.2020 година

Прелиминарни резултати од завршен испит и континуирана проверка по предметот ПРАВОСУДЕН СИСТЕМ/СП ККП одржан на 8.7.2020 година

Прелиминарни резултати од завршен испит и континуирана проверка по предметот ПРАВОСУДЕН СИСТЕМ/СП ККП одржан на 8.7.2020 година

Прелиминарни резултати од завршен испит

Прелиминарни резултати од континуирана проверка