Preliminarni rezultati od Metodologija

Preliminarni rezultati od Metodologija

Прелиминарни резулати по предметот: „Методологија на истражување на безбедносите појави“ – 3.07.2020 година

Резултат