Прелиминарни резултати

Прелиминарни резултати

Прелиминарни резулати по предметотите: „Методологија на истражување на безбедносите појави“ и „Методологија на криминолошки истражувања“ Јануарска испитна сесија 2020

Резултат