Прелиминарна ранг листа на пријавени кандидати во ВТОР УПИСЕН РОК

Прелиминарна ранг листа на пријавени кандидати во ВТОР УПИСЕН РОК

Прелиминарна ранг листа на пријавени кандидати според поените од средно образование во ВТОР УПИСЕН РОК на академската 2019/2020 година на Факултетот за безбедност – Скопје

Студиската програма – КРИМИНАЛИСТИКА
Студиската програма – БЕЗБЕДНОСТ
Студиската програма – КРИМИНОЛОГИЈА И КРИМИНАЛНА ПОЛИТИКА
Студиската програма – БЕЗБЕДНОСТ И ЕВРОАТЛАНТСКИ ИНТЕГРАЦИИ