Прелиминарна ранг листа на пријавени кандидати во ТРЕТ УПИСЕН РОК

Прелиминарна ранг листа на пријавени кандидати во ТРЕТ УПИСЕН РОК

Прелиминарна ранг листа на пријавени кандидати според поените од средно образование во ТРЕТ УПИСЕН РОК

на академската 2019/2020 година на Факултетот за безбедност – Скопје

ПРЕЛИМИНАРНА  ЛИСТА