Прелиминарна ранг листа на пријавени кандидати во ПРВ УПИСЕН РОК

Прелиминарна ранг листа на пријавени кандидати во ПРВ УПИСЕН РОК

Прелиминарна ранг листа на пријавени кандидати според поените од средно образование во ПРВ УПИСЕН РОК на академската 2019/2020 година на Факултетот за безбедност – Скопје