Прелиминарна ранг листа на пријавени кандидати во ПРВ УПИСЕН РОК

Прелиминарна ранг листа на пријавени кандидати во ПРВ УПИСЕН РОК

Прелиминарна ранг листа на пријавени кандидати според поените од средно образование во ПРВ УПИСЕН РОК на академската 2020/2021 година на Факултетот за безбедност – Скопје

 

 

Кандидатот има право на приговор до конкурсната комисија во рок од 24 часа од објавувањето на прелиминарната ранг листа. Приговорот се однесува само на технички пропусти-грешки направени при пресметувањето на бодовите од средното образование

Заради хардверски дефект на опрема на која се хостира iKnow системот, Ве известуваме дека доколку имате приговор можете да го пратите електронски на следната е-адреса fbs@fbskopje.mk до 23:59 часот на 07.09.2020 година