Прелиминарна листа

Прелиминарна листа

Прелиминарна листа за постигнатите резултати на студентите коишто предмeтната програма Кривично процесно право на студиската програма „Криминалистика“ ја полагале преку континуирано оценување заклучно со 19.08.2019 (понеделник).

РЕЗУЛТАТИ