Прелиминарна листа за постигнатите резултати

Прелиминарна листа за постигнатите резултати

Прелиминарна листа за постигнатите резултати на студентите коишто предмeтната програма Кривично процесно право на студиската програма „Безбедност и евроатлански интеграции“ ја полагале преку континуирано оценување заклучно со 12.11.2019 (вторник)

 

Прелиминарна листа