Прелиминарна листа за постигнатите резултати на студентите коишто предмeтната програма Кривично процесно право на студиската програма „Безбедност и евроатлански интеграции“ ја полагале преку континуирано оценување заклучно со 21.01.2020 (вторник)

Прелиминарна листа за постигнатите резултати на студентите коишто предмeтната програма Кривично процесно право на студиската програма „Безбедност и евроатлански интеграции“ ја полагале преку континуирано оценување заклучно со 21.01.2020 (вторник)

Прелиминарна листа за постигнатите резултати на студентите коишто предмeтната програма Кривично процесно право на студиската програма „Безбедност и евроатлански интеграции“ ја полагале преку континуирано оценување заклучно со 21.01.2020 (вторник)

Резултати