Прелиминарна листа за постигнатите резултати

Прелиминарна листа за постигнатите резултати

Прелиминарна листа за постигнатите резултати на студентите коишто предмeтната програма Кривично процесно право на студиската програма „Безбедност“ ја полагале преку континуирано оценување заклучно со 12.11.2019 (вторник)

Прелиминарна листа