ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА НА БОДОВИ ПО ПРЕДМЕТНАТА ПРОГРАМА ,,РАЗУЗНАВАЊЕ И РАЗУЗНАВАЧКИ СЛУЖБИ,,

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА НА БОДОВИ ПО ПРЕДМЕТНАТА ПРОГРАМА ,,РАЗУЗНАВАЊЕ И РАЗУЗНАВАЧКИ СЛУЖБИ,,

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА НА БОДОВИ ПО ПРЕДМЕТНАТА ПРОГРАМА ,,РАЗУЗНАВАЊЕ И РАЗУЗНАВАЧКИ СЛУЖБИ,,

Резултати