Прелиминарна листа – јунска испитна сесија

Прелиминарна листа – јунска испитна сесија

Прелиминарна листа за јунска испитна сесија.

Студентите коишто имаат доволно поени за оценка и нема да полагаат да се консултираат со службата за студентски прашања во врска со доставување на пријавата.

Прелиминарна листа