Прелиминарна листа – англиски јазик 3 (сите насоки)