Прелиминарна листа (англиски јазик 2)

Прелиминарна листа (англиски јазик 2)

АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2 (2019/20)

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА

 

Криминалист

Редовни студенти

Индекс Предавања (прис. + акт.) Вежби (прис. + акт.) Есеј I кол. II кол. Испит Вкупно
4086 3 2,5
3999 5 5 7,5 73 90,5
3969 1 1 6 56,5
4073 1 1
4001 7,5 53 60,5
4072 1 1 57
3716 0,5 0,5 36,5
4016 2 3 5 48,5
3779 0,5 0,5
4176 2 2 67,5
3701 0,5 0,5 37,5
3982 5 5 6,5 73,5
4058 0,5 0,5 43 44
3992 4 4 7 67 82
3972 5 5 4,5 50,5
3963 5 5 4,5 59
3964 3 3 6,5 50,5
4175 1 1 49
4002 5 5 4,5 68,5
3984 0,5 0,5 7 67 75
4010 5 5 3 48+
4076 5 5 3,5 51,5
3989 4 4 7 66,5 81,5
3967 53,5
4044 3 2 6 39
3692 0,5 0,5 41,5
3770
4030 4 4 7,5+ 58
3978 3,5 3,5 47,5
3666 1 1 29
4068 4 4 3,5 29,5+
4006 1 1
4065 1 1 60
3975 3,5 2,5 0 46,5
4075 3 3
3167 5
4045 3 3 60,5
3993 3 3 60,5
4037 0,5 0,5 3,5 42

 

 

Вонредни студенти

Индекс Консултации Есеј I кол. II кол. Испит Вкупно
4158 10 6 42,5
3059 2,5

 

 

Безбедност

Индекс Предавања (прис. + акт.) Вежби (прис. + акт.) Есеј I кол. II кол. Испит Вкупно
4093 5 5 6 56,5 72,5
4105 1,5 1,5 3,5 15,5

 

 

Криминологија и криминална политика

Индекс Предавања (прис. + акт.) Вежби (прис. + акт.) Есеј I кол II кол. Испит Вкупно
4118 4 4 6 65
4136 5 5 9,5 75
4145 3 3 6 71 83
4141 0,5 0,5 58
4122 1,5 1,5 4 45

 

вон. проф. д-р Весна Трајковска