Прелиминарна листа – англиски јазик 1 (сите насоки)