Прелиминарна листа

Прелиминарна листа

Прелиминарна листа за постигнатите резултати на студентите коишто предмeтната програма Кривично процесно право на студиската програма „Безбедност и финансиска контрола“ – Скопјe ја полагале преку континуирано оценување заклучно со 19.08.2019 (понеделник)

РЕЗУЛТАТИ