Прелиминарна листа

Прелиминарна листа

Прелиминарна листа за постигнатите резултати на студентите коишто предмeтната програма Кривично процесно право на студиската програма „Криминологија и криминална политика“ ја полагале преку континуирано оценување заклучно со 19.08.2019 (понеделник)

РЕЗУЛТАТИ