ПРЕЛИМИНАРНА БОДОВНА ЛИСТА на студенти кои полагале испит по ,,Безбедност и заштита на информации,,

ПРЕЛИМИНАРНА БОДОВНА ЛИСТА на студенти кои полагале испит по ,,Безбедност и заштита на информации,,

ПРЕЛИМИНАРНА БОДОВНА ЛИСТА на студенти кои полагале испит по ,,Безбедност и заштита на информации,,

Резултати